Taxe aferente apostilei

Taxele aferente apostilei sunt prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, si se percep pentru fiecare act pentru care se solicita eliberarea apostilei.

Tabel I – Taxe aferente apostilei pentru persoane fizice

Numar acte pentru care se solicita apostila Taxa cerere Taxa legalizare TOTAL
1 3 22 25
2 3 44 47
3 3 66 69
4 3 88 91
5 3 110 113

Tabel II – Taxe aferente apostilei pentru persoane juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat

Numar acte pentru care se solicita apostila Taxa cerere Taxa legalizare TOTAL
1 3 44 47
2 3 88 91
3 3 132 135
4 3 176 179
5 3 220 223

Taxele consulare se percep în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor
NOTA: taxele pentru apostilarea documentelor se plătesc la CEC-Filiala Lipscani sau la Trezorerie în contul bugetului de stat 20.33.01.02 după verificarea actelor