Apostile

INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE APLICARE A APOSTILEI

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani, incepand cu data de 16 martie 2001, Romania a aderat la Conventia de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga, la 05 octombrie 1961.

Potrivit art. 2 din Conventie, fiecare stat contractant scuteste de supralegalizare actele carora li se aplica aceasta conventie si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul sau. Supralegalizarea, in sensul prezentei conventii, are in vedere numai formalitatea prin care agentii diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul careia actul urmeaza sa fie prezentat atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului si a stampilei de pe acest act.

Incepand cu data de 1 noiembrie 2004 Institutia Prefectului judetul Arges a demarat activitatea de aplicare a apostilei-supralegalizare a actelor oficiale administrative intocmite pe teritoriul Romaniei si care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei de la Haga.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe baza de procura notariala sau procura intocmita la o Abasada ori misiune diplomatica romaneasca).
Pentru firme, societati comerciale, persoana care se prezinta;in vederea legalizarii documentelor trebuie sa prezinte delegatie din partea firmei, alaturi de contractul de prestari servicii încheiat intre firma si titularul actului.

APOSTILA este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei.

SCOPUL eliberarii apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizarii unor acte false in vederea producerii de efecte juridice.

PROCEDURA de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de alte organe de autoritate administrativa din România, care organizeaza o activitate de interes public, in cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoara prin intermediul biroului apostila organizat in cadrul institutiilor prefectului.

COMPETENTA Semnarea apostilei se realizeaza de catre subprefectul judetului Arges, desemnat prin ordin al prefectului sau, în cazul in care acesta se afla în imposibilitate, de una dintre cele doua persoane împuternicite prin ordin al prefectului sa îl înlocuiasca pe subprefect.

Legislatie

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare

INSTRUCTIUNILE MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pe actele oficiale administrative

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 128 din 31 august 2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, aprobata prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare

LEGE Nr. 244 din 12 iulie 2007 pentru stabilirea modalitatilor de plata a taxelor aferente apostilei prevazute la art. 3 alin. 1 din Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961

State semnatare

Africa de Sud
Albania
Andorra
Antigua si Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaidjan
Bahamas
Barbados
Belarus
Belgia
Belize
Bosnia si Herzegovina
Botswana
Brunei Darussalam
Bulgaria
Cape Verde
Republica Ceha
Sao Tome si Principe
R.P. Chineza
Cipru
Columbia
Republica Coreea
Croatia
Danemarca
Dominica
Republica Dominicana
Ecuador
El Salvador
Elvetia
Estonia
Fiji
Finlanda
Franta
Georgia
Germania
Grecia
Grenada
Honduras
India
Insulele Cook
Insulele Marshall
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Japonia
Kazahstan
Lesotho
Letonia
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malawi
Malta
Mauritius
Mexic
Republica Moldova
Mongolia
Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei
Monaco
Muntenegru
Namibia
Niue
Norvegia
Noua Zeelanda
Olanda
Panama
Peru (09.2010)
Polonia
Portugalia
Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
Romania
Federatia Rusa
Saint Kitts si Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent si Grenadine
Samoa
San Marino
Seychelles
Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania
Statele Unite ale Americii
Suedia
Surinam
Swaziland
Tonga
Trinidad si Tobago
Turcia
Ucraina
Ungaria
Vanuatu
Venezuela

Pentru lista actualizata a statelor semnatare se poate consulta pagina oficiala de internet a Conventiei de la Haga http://www.hcch.net

Lista statelor semnatare cu care Romania a incheiat conventii, tratate sau acorduri privind asistenta juridica in materie civila, care prevad scutirea de orice legalizare:

Albania
Austria
Belgia
Bosnia si Herzegovina
Bulgaria
Cehia
R.P. Chineza
Croatia
Franta
Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei
Muntenegru
Republica Moldova
Mongolia
Polonia
Federatia Rusa
Serbia
Slovacia
Slovenia
Ucraina
Ungaria

Acte supuse apostilarii

Actele pe care se poate aplica apostila sunt:

 • certificate de nastere, în original, emise dupa 01.01. 1998;
 • certificate de casatorie, în original, emise dupa 01.01.1998;
 • certificate de deces, în original, emise dupa 01.01.1998 (Nota: actele de stare civila emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi).
 • certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberat cu cel mult 6 luni în urma, de la Inspectoratul de Politie Judetean Arges, str. Victoriei, nr 60, Pitesti, Arges
 • acte care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa (dispozitii, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor);
 • certificate de rezidenta fiscala redactate atât în limba româna cât si engleza, în original, eliberate de administratiile finantelor publice din Arges;
 • adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul român, în original, eliberate de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date , str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucuresti;
 • adeverinte privind componenta familiei, în original, eliberate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor;
 • actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Scolar Arges, Bulevardul Eroilor, nr. 4-6, Pitesti, Arges
 • actele de studii superioare se vizeaza de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, str. General Berthelot, nr. 30;
 • documente ce atesta calitatea de scolarizat pe teritoriul României, pentru cetatenii straini, în original, vizate de M.E.C.I. – Serviciul Relatii Internationale;
 • adeverinte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fise medicale, adeverinte medicale) în original, vizate în prealabil la Directia de Sanatate Publica a Judetului Arges, Strada Exercitiu, nr 39 bis, tel: 0248220425
 • certificate de botez/cununie, în original;
 • certificate pentru evitarea dublei impuneri, certificate de rezidenta fiscala, adeverinte de venit etc; Directia Generala a Finantelor Publice Arges, B-dul Republicii, nr118, tel 0248210400
 • certificatele de competenta ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
 • brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Nationala pentru Turism;
 • adeverinte prin care se atesta vechimea în munca, vizate în prealabil de Casa Judeteana de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, serviciul de specialitate din Bld IC Bratianu, nr 32, tel 0248222394
 • adeverinte de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 si Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti s-au Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Bucuresti;
 • Certificate de calificare profesionala obtinute înafara sistemului national de educatie – Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, Bld Republicii, nr 11, tel 0248222415
 • Certificate de Origine eliberate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges, Piata Vasile Milea nr. 1, Pitesti, Arges, tel 0248219200
 • Atestate de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfa si persoane în trafic national si international eliberate de Autoritatea Rutiera Româna – Arges, str Ghe Sincai, bloc P12, scara B, ap 1, Pitesti, Argestel 0248223005;
 • Certificat de membru al OAMGMAM si adeverinta privind onorabilitatea si moralitatea profesionala a membrilor OAMGMAM – filiala Arges, Bld Republicii, nr 41, Pitesti, Arges, tel 0348401082
 • Certificate prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atesta o anumita calitate in vederea valorificarii anumitor drepturi, precum si adeverinte prin care se atesta un drept sau un fapt, eliberate in temeiul legii.

IMPORTANT! Solicitantii pot opta ca, înainte de a depune documentele la biroul apostila, sa se deplaseze personal la sediul institutiilor implicate (sau al structurilor teritoriale ale acestora) in vederea verificarii semnaturii, a calitatii in care a actionat semnatarul actului si, daca este cazul, a identitatii stampilei sau a sigiliului pe care le poarta actul pentru care se solicita eliberarea apostilei.

Principalele categorii de acte pentru care NU se elibereaza apostila in cadrul institutiei prefectului:

 • acte de identitate si pasapoarte;
 • acte emise de autoritatile romane care urmeaza a fi folosite in statele care nu sunt parte la Conventia de la Haga;
 • copii dupa acte administrative;
 • acte sub semnatura privata;
 • hotarâri judecatoresti;
 • livrete de familie;
 • acte emise de Registrul Comertului (certificat constator etc)
 • documente intocmite de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei

In acest caz, solicitantii se vor adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti si Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucuresti, pentru supralegalizare.

Criteriile care sunt luate în considerare la primirea actelor sunt urmatoarele:

 • titularul actului sa aiba domiciliul în judetul Arges;
 • sediul institutiei / unitatii care a emis actul sa se afle pe raza de competenta a judetul Arges.

Solicitanti

Eliberarea apostilei poate fi solicitata de catre:

 • titularul actului;
 • sotul /sotia titularului actului ori o ruda pana la gradul II cu titularul actului; in acest caz se vor prezenta si documente care atesta relatia, daca aceasta nu rezulta din actul de identitate; o alta persoana fizica, care prezinta procura notariala sau imputernicire avocatiala;
 • o persoana juridica care a incheiat cu titularul actului un contract avand ca obiect realizarea in numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezinta delegatie in acest sens;
 • o misiune diplomatica sau un oficiu consular in Romania al unui stat semnatar al Conventiei, daca aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondenta atat a documentelor necesare eliberarii apostilei la institutia prefectului competenta, cat si a actelor pentru care s-a eliberat apostila catre titularul acestora.

Documente necesare

In vederea eliberarii apostilei, solicitantul are obligatia de a depune la sediul institutiei prefectului:

 • o cerere tip – se obtine de la cam.24/ parter, sau de pe pagina de Internet a Institutiei Prefectului – judetul Arges indiferent de numarul actelor apartinand aceluiasi titular pentru care se solicita eliberarea apostilei;
 • actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, in original;
 • dovada achitarii taxelor pentru prestarea serviciului de eliberare a apostilei.

IMPORTANT! In cazul in care se solicita eliberarea apostilei pentru acte apartinând mai multor titulari sau pentru acte ce urmeaza a fi folosite in mai multe state, solicitantul trebuie sa completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat in care urmeaza a fi folosit acel act.

In cazul in care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicita eliberarea apostilei, acesta trebuie sa prezinte, dupa caz, si urmatoarele:

 • actul de identitate;
 • documente care atesta relatia de sot/sotie sau ruda pana la gradul II, daca aceasta nu rezulta din actul de identitate;
 • procura notariala, împuternicirea avocatiala sau delegatie.

Taxe apostila

Taxele se platesc la TREZORERIE in contul 20.33.01.02

Nr. exemplare TAXE CERERE TAXE LEGALIZARE TOTAL
Taxe pentru eliberarea apostilei la solicitarea persoanelor fizice
1 3 RON 22 RON 25 RON
2 3 RON 44 RON 47 RON
3 3 RON 66 RON 69 RON
4 3 RON 88 RON 91 RON
5 3 RON 110 RON 113 RON
Taxe pentru eliberarea apostilei la solicitarea persoanelor juridice, si in cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat
1 3 RON 44 RON 47 RON
2 3 RON 88 RON 91 RON
3 3 RON 132 RON 135 RON
4 3 RON 176 RON 179 RON

Biroul Apostila

INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL ARGES
Piata Vasile Milea, Nr 1, Pitesti, Arges
Camera 26 / parter

Telefon/ Fax: 0248221695, 0248/ 217800 int 169